Implantoprotetyka

Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z część chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Implantologia nie jest zupełnie nową metodą leczenia, jest to silnie rozwijająca się dziedzina od ponad 40 lat. Dopiero współczesny rozwój techniki i wiedzy medycznej doprowadził implanty do obecnego stanu.

Implanty są bezpieczne, trwałe i zapewniają bardzo szeroką gamę rozwiązań, gdyż mogą być stosowane zarówno przy częściowych jak i całkowitych brakach uzębienia.

Implant dentystyczny to sztuczny korzeń zęba, który podobnie jak naturalny korzeń zęba tkwi w tkance kostnej szczęki lub żuchwy by służyć jako trwałe i solidne podparcie dla nowych zębów czy proztezy. Implanty są wykonane z tytanu, który jest materiałem całkowicie akceptowalnym przez ludzki organizm-biozgodnym i stabilnym. Implanty dentystyczne mogą być wszczepiane w celu stabilizacji protez całkowitych poprawiając diametralnie ich utrzymanie, a tym samym komfort użytkowania. Stosując implanty dentystyczne nie musimy szlifować zębów sąsiednich pozbawiając je bezpowrotnie tkanek twardych.
Implanty dentystyczne zapewniają nie tylko naturalny wygląd zębów, ale przede wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa użytkowania naturalnego uzębienia. Dlatego polecane są dla pacjentów w każdym wieku. Proces implantacji jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym (czyli takim jak przy leczeniu próchnicy zębów) i w przypadku wszczepu pojedynczego implantu trwa około 20 min. Po odczekaniu czasu niezbędnego na wgojenie się implantu tj. 3 miesiące w żuchwie i 6 miesięcy w szczęce można przystąpić do części protetycznej zaplanowanej odpowiednio wcześniej.