Zdjęcia rentgenowskie (RTG) zębów u dzieci

06-02-2022

Badanie radiologiczne (RTG) nazywane często prześwietleniem, jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w stomatologii.

Jest to badanie bezpieczne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dawki promieniowania są niewielkie, zdjęcie punktowe zaś obejmuje obszar do 4 zębów, dodatkowo reszta ciała pacjenta chroniona jest fartuchem z gumy ołowianej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych procedur radiologicznych, które są opracowywane indywidualnie dla każdej pracowni radiologicznej.

W leczeniu dzieci przydatność diagnostyczna zdjęcia RTG jest bardzo duża. Na podstawie zdjęcia punktowego (wewnątrz ustnego) lekarz jest w stanie ocenić stopień zniszczenia zęba i zaplanować dalsze leczenie. Jest to istotne, gdyż próchnica dziecięca najczęściej przybiera postać agresywną i postępuje znacznie szybciej niż u dorosłych.

Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (AAPD):

Małemu pacjentowi z uzębieniem mlecznym na pierwszej wizycie, w celu stwierdzenia obecności choroby, zaleca się wykonanie zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego (wewnątrzustnego), jeżeli stwierdza się kontakty pomiędzy zębami tylnymi oraz zdjęcia pantomograficznego (zewnątrzustnego) w celu określenia obecności innej patologii lub oceny wzrostu i rozwoju uzębienia.

Na wizytach kontrolnych u dzieci z uzębieniem mlecznym, z niskim ryzykiem próchnicy i bez próchnicy widocznej w badaniu klinicznym nie są konieczne zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe. W innym wypadku zaleca się wykonywanie zdjęć w odstępach 12-24 miesięcznych.

Na wizytach kontrolnych u dzieci z uzębieniem mieszanym, z niskim ryzykiem próchnicy i bez próchnicy widocznej w badaniu klinicznym zaleca się jeden zestaw zdjęć skrzydłowo-zgryzowych bezpośrednio po wyrznięciu zębów pierwszych trzonowych stałych.

W przypadku stwierdzonej w badaniu klinicznym próchnicy oraz u pacjentów z wysokim ryzykiem próchnicy, zarówno w przypadku zębów mlecznych jak i mieszanych, zaleca się wykonywanie zdjęć skrzydłowo-zgryzowych w odstępach co 6-12 miesięcy aż do czasu, gdy nie stwierdza się rozwoju nowych ubytków próchnicowych w okresie 12 miesięcy.