Leczenie chorób przyzębia – paradontozy

Zajmujemy się leczeniem zapalenia przyzębia – paradontozy. Jest to choroba występująca bardzo często. Charakteryzuje się postępującym zniszczeniem aparatu utrzymującego ząb w kości. Jej podstawowymi cechami są utrata przyczepu, zanik kości, obecność kieszonek przyzębnych i krwawienie dziąseł. Zaawansowane zapalenie przyzębia może prowadzić do pogorszenia estetyki, upośledzeniem funkcji żucia, do utraty zębów, a nawet do bezzębia; wpływa na ogólny stan zdrowia.

Wszystko to może znacznie pogorszyć pacjentowi jakość życia.

Zapalenie przyzębia zostaje zapoczątkowane przez nagromadzenie na brzegu dziąsła biofilmu bakteryjnego, który z czasem staje się coraz bardziej szkodliwy dla organizmu powodując rozregulowanie odpowiedzi imunologiczno-zapalnej napędzającej niszczenie tkanek pacjenta.

Urządzenie 01


Urządzenie 6
Urządzenie 7
Urządzenie 8